Ý tưởng đầu tư để có thể kiếm tiền hiệu quả với 500 triệu vốn

Tôi không có kinh nghiệm về kinh doanh nên tôi sẽ không nói về việc kinh doanh nào cả. Nhưng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một cách để có thể kiếm được $5875 (132 triệu) / tháng sau 3 năm với 500 triệu tiền vốn, đạt tỷ suất lợi nhuận 26% / tháng.

Đó là học, thực hành và thi lấy chứng chỉ Salesforce Certified Technical Architect (CTA), sau đó tìm một công việc Salesforce Technical Architect ở Mỹ với mức lương trung bình $141K / năm. Chi tiêu tiết kiệm và để dành một nửa thu nhập, bạn sẽ kiếm được $5875 (132 triệu) / tháng.

** Sơ lược về chứng chỉ Salesforce Certified Technical Architect (CTA) **

** Lương trung bình của Salesforce Technical Architect **

** Mẫu tuyển dụng của Salesforce Technical Architect **

** Tổng hợp chi phí để có được Salesforce Certified Technical Architect (CTA) **

*** Chú ý là công việc Salesforce Technical Architect đòi hỏi phải có kiến thức sâu và rộng về Salesforce nên phải có được tất cả các chứng chỉ trên thì bạn mới có thể tự tin đảm nhận vai trò Salesforce Technical Architect ở thị trường việc làm khắt khe như ở Mỹ ***

Theo: ddth

Related posts

Leave a Comment